Familiebedrijf

Het familiebedrijf Janus Vaten, opgericht in 1870,  is gespecialiseerd in het produceren en reconditioneren van stalen en kunststof verpakkingen.

Met een viertal bedrijfsonderdelen levert Janus Vaten een uniek totaal concept. Onze klanten bevinden zich onder meer in de petrochemische en voedingsmiddelen industrie.

  • Janus Vaten: reconditioneren van stalen en kunststof verpakkingen
  • Janus Trading: In- en verkoop van nieuwe verpakkingen
  • NCG Benelux/France: Joint Venture van Janus Vaten en Mauser op het gebied van IBC’s
  • Dutch Drum: Productie van nieuwe stalen verpakkingen

Organisatie

Met een team van gemotiveerde mensen streven we ernaar de beste te zijn in kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid om op deze manier onze klanten optimaal van dienst te kunnen zijn.

De bedrijfscultuur van Janus Vaten wordt gekenmerkt door een goed arbeidsklimaat en saamhorigheid. Gemotiveerd personeel werkt samen als een team in een veilige omgeving, die verantwoordelijkheid, communicatie, erkenning en proceseigenaarschap ondersteunt.

Duurzaamheid

Janus Vaten streeft naar duurzaamheid van producten, processen en relaties. Één van de uitdagingen waarvoor Janus Vaten zich gesteld ziet, is om alle processen uit te voeren met een zo laag mogelijk energieverbruik, een minimale hoeveelheid restafval en zo min mogelijk lucht- en wateremissies. Medewerkers zijn betrokken bij het Lean Productie Systeem van Janus Vaten, gericht op het reduceren van verspilling tijdens de productie. Het gaat hierbij om een continu proces van verbeteren. Door voortdurend 'packaging in topcondition' te leveren, heeft Janus Vaten duurzaam tevreden klanten. Klanten die gezamenlijk bijdragen aan de bedrijfscontinuïteit, zowel op de korte als de lange termijn.

Hergebruik van verpakkingen beter voor het milieu. 
Omdat de mensheid voor de missie staat zuinig om te gaan met alle grondstoffen, wordt hergebruik van verpakkingen steeds noodzakelijker. In het rapport over de Carbon Footprint van SERRED is aangetoond dat het hergebruik van verpakkingen - qua CO2 belasting van het milieu - in vergelijking met nieuwe verpakkingen gunstig uitpakt.

Organisaties

T&C Packaging International
Janus Vaten is door T&C Packaging International toegelaten om vaten te reconditioneren, om te bouwen en/of te produceren voor toepassing voor het transport van gevaarlijke stoffen (ADR). NCG Benelux is toegelaten voor reparatie, routine onderhoud, inspectie en het ombouwen van combinatie IBC’s . In dit kader worden regelmatig audits uitgevoerd door T&C Packaging International. Om toegelaten te worden moeten de werkzaamheden voldoen aan het door T&C PI goedgekeurde kwaliteitsborgingssysteem. T&C PI heeft hiervoor richtlijnen opgesteld.

ICCR
De ICCR is een mondiale organisatie van reconditioneerders van industriële verpakkingen. Janus Vaten heeft een belangrijke hand gehad in de oprichting van de ICCR. In 1987 vond de oprichting van de ICDR (voorloper van de ICCR) plaats bij Janus Vaten in Oosterhout. Door de ICCR is een leidraad voor het reconditioneringsproces van industriele verpakkingen uitgegeven . Deze “Code of Practice” wordt door reconditioneerders wereldwijd toegepast.

SERRED
Janus Vaten / NCG Benelux is tevens lid van de SERRED (Syndicat Européen Récupérateurs et Rénovateurs de Drums). De Serred behartigt de belangen van de Europese reconditioneerders van lege industriële verpakkingen

DARIP
DARIP (Dutch Association for Reuse of Industrial Packaging) behartigt de belangen van de Nederlandse reconditioneerders van industriële verpakkingen. Als leidraad voor het reconditioneringsproces wordt de “Code of Practice” gebruikt. Deze leidraad is uitgegeven door de ICCR. DARIP-leden zijn in SERRED-verband hierbij aangesloten

Quality Masters
Janus Vaten, Janus Trading en NCG Benelux zijn sinds 2000 ISO 9001 en sinds 2001 ISO 14001 gecertificeerd. Alle activiteiten worden met inachtneming van de eisen van deze normen uitgevoerd. Jaarlijks worden in het kader van deze normen interne en externe audits uitgevoerd. De externe audits worden door Quality Masters uitgevoerd.

Vul hieronder uw gegevens in, U krijgt z.s.m de brochure opgestuurd.