Ophalen van verpakkingen

Via een recollect systeem kunnen wij uw gebruikte verpakkingen ophalen. U kunt hierbij denken aan: jerrycans, kunststofvaten, stalen vaten en IBC’s (Intermediate Bulk Containers)
Een groot deel van uw gebruikte verpakkingen kan na reconditionering opnieuw worden ingezet. Door het hergebruiken van verpakkingen leveren we een bijdrage aan het terugdringen van de CO2 gebruik.

Doormiddel van onderstaande buttons kunt u ons recollect formulier afdrukken of digitaal invullen waarna de afdeling inkoop zo spoedig mogelijk contact met u opneemt.


ALGEMENE ACCEPTATIEVOORWAARDEN VOOR GEBRUIKTE INDUSTRIELE VERPAKKINGEN   

Om tot een verantwoorde verwerking te komen van geledigde industriële verpakkingen, heeft Janus Vaten/NCG Benelux acceptatievoorwaarden opgesteld. Deze voorwaarden zijn opgesteld door de DARIP (Dutch Association for Reuse of Industrial Packaging).    

Tot industriële verpakkingen kunnen onder andere worden gerekend:  
  • Stalen vaten
  • Kunststof vaten
  • Intermediate Bulk Containers (IBC’s)  

De DARIP stelt zich tot doel om op een verantwoorde manier en conform de geldende wettelijke regelgeving de gebruikte industriële verpakkingen te vervoeren, op te slaan en geschikt te maken voor hergebruik. Hierbij is de bedrijfsvoering steeds gericht op zo betrouwbaar mogelijke producten en diensten leveren op een maatschappelijk verantwoorde wijze, zodat negatieve effecten met betrekking tot de productkwaliteit, het milieu en de arbeidsomstandigheden tot een minimum beperkt blijven. Het doel van onderstaande acceptatievoorwaarden is tevens te bereiken dat product(restanten) uit de verpakkingen zoveel als mogelijk daar blijven waar ze horen: namelijk bij de gebruikers van deze producten.   

Acceptatievoorwaarden:
  
a. Enkel lege verpakkingen worden geaccepteerd. Een verpakking is leeg wanneer deze op de daartoe geëigende wijze zorgvuldig is leeggemaakt, waarbij gebruik is gemaakt van de best beschikbare technieken zoals gieten, pompen, uitzuigen, schrappen, schudden of een combinatie van meerdere technieken. Afhankelijk van de aard van de aanwezige restproducten is sprake van druip-, schud- dan wel schrap- of schraapleeg. 
b. De originele etiketten van de laatste inhoud die in de verpakking heeft gezeten mogen niet verwijderd worden of onleesbaar worden gemaakt. 
c. De buitenzijde van de verpakking dient, afgezien van de originele etiketten, ontdaan te zijn van restproducten. 
d. De verpakkingen moeten goed afgesloten zijn zodat zij tijdens transport en opslag geen schade kunnen toebrengen. Er dienen voorts geschikte maatregelen te worden genomen om mogelijke schade aan mens en milieu te voorkomen en waar nodig op te heffen. 
e. Indien de verpakkingen restproducten bevatten die bij de reiniging problemen op kunnen leveren met betrekking tot hinder door geur en aanwezigheid van gif of restproducten bevatten die in het algemeen bezwaarlijk zijn voor het milieu, dan zullen de verpakkingen in overleg met de reconditioneerder/inzamelaar eventueel voorgereinigd moeten worden aangeleverd. Deze verpakkingen moeten worden voorzien van een sticker waar “voorgereinigd” op staat of een ander teken waaruit blijkt dat voorreiniging daadwerkelijk heeft plaatsgehad. Dat de verpakkingen zijn voorgereinigd moet ook vermeld worden in de vrachtbrief. 
f. Verpakkingen die radioactieve stoffen of explosieven hebben bevat kunnen niet worden aangeboden en zullen niet worden aanvaard. 
g. Indien de lege, ongereinigde, industriële verpakkingen op grond van vigerende wet- en regelgeving beschouwd dienen te worden als afvalstoffen moeten de op de afvalstoffen van toepassing zijnde Euralcodes worden aangegeven bij het aanleveren van de verpakkingen. 
h. Het vervoer van de verpakkingen wordt in overleg met de aanbieder en conform de geldende wettelijke regelgeving uitgevoerd. 
i. De reconditioneerder/inzamelaar inspecteert iedere verpakking tijdens of direct na het lossen van het vervoermiddel teneinde te beoordelen of de verpakkingen aan de onderhavige acceptatievoorwaarden voldoen. Het oordeel van de reconditioneerder/inzamelaar is bindend. 
j. Mochten ondanks de eisen genoemd onder a tot en met i de verpakkingen toch niet voldoen aan de acceptatievoorwaarden dan zullen deze in overleg met de aanbieder op zijn of haar kosten worden geretourneerd of extern verwerkt. 
k. Deze acceptatievoorwaarden gelden voor alle verpakkingen, onafhankelijk van welk materiaal deze zijn gemaakt.

Vul hieronder uw gegevens in, U krijgt z.s.m de brochure opgestuurd.